Měníte Váš starý kotel?

 

Ve spolupráci s topenářem Vám zajistíme výměnu Vašeho starého kotle, včetně renovace spalinové cesty (komína).

  

Jaký si vybrat plynový kotel?

 

1. Kotel s atmosférickým hořákem

 

Jedná se o klasický plynový kotel, který využívá ke spalování zemního plynu vzduch z místnosti a spaliny odchází do komína. Tyto kotle je vhodné instalovat pouze do místností, kde je zajištěno dobré větrání nebo do větších prostor. Podle současných norem je nutné, aby byl každý nově instalovaný kotel napojen do komína, který je vyvložkován nerezovou vložkou.

 

2. Kotel s přetlakovým hořákem (turbokotel)

 

Tento typ kotle je vhodný i pro instalaci do menších prostor, kde není ideální přístup vzduchu. Například do koupelny nebo WC. Vzduch je ke spotřebiči přiváděn z vnějšího prostředí. Nehrozí zde otrava oxidem uhelnatým – je bezpečnější než kotel s atmosférickým hořákem. Spalinová cesta je přetlaková a je vedena zpravidla ve starém tělese komína.

 

3. Kondenzační kotel

 

Nejmodernější typ kotle. Jeho účinnost je vyšší než u výše uvedených kotlů, tzn. je úspornější.

Je vhodný jej instalovat do všech prostor, neboť se zpravidla přivádí spalovací vzduch z venkovního prostředí, je tudíž bezpečný. Spalinová cesta je z plastu a je vedena většinou v tělese starého komína. Kondenzační kotle jsou o něco dražší než jiné kotle, nicméně se v delším horizontu vyplatí, protože jsou účinnější a spotřebují méně paliva.

 

Pokud máte zájem o návštěvu našeho pracovníka nebo žádáte cenovou nabídku, volejte na

603 930 263 nebo pište na kominictvi@databaze.cz